مصاحبه‌ برنامه‌ کاوش با خانم ناهید حسینی به‌ مناسبت روز جهانی زن

مصاحبه‌ برنامه‌ کاوش با خانم ناهید حسینی به‌ مناسبت روز جهانی زنناهید حسینی‌:  از این فرست استفاده‌ می‌کنم و 8‌مارس رو به‌ همه‌ی هم‌وطنان عزیز بخصوص زنان تبریک می‌گم‌‌. 
آرش لرستانی: خانم حسینی نقش جنسیت در آموزش و با توجه‌ اینکه‌ 8‌ مارس است و

Jnan le youtube f