گناه زن بودن. فریدە غفوری (ژوان)

گناه زن بودن. فریدە غفوری (ژوان)هنوز صدای زجه های عاطفه1 به گوش می رسد، کسی به دادش نرسید، پدر به جرم عاشق شدن جانش را گرفت. جوانتر از آن بود که بداند در سرزمین او عاشقی برای یک زن گناهی نابخشودنی است. کم نشنیده ایم داستان عاطفه و عاطفه هایی که قربانی ناموس های نداشتۀ پدرانی هستند که

حقوق زنان و قوانین جمهوری اسلامی . عمر بالکی

حقوق زنان و قوانین جمهوری اسلامی . عمر بالکیدر مقدمەی‌ قانون اساسی ایران جایگاه‌ زن در جمهوری اسلامی بدین شیوه‌ مورد اشاره‌ قرارگرفته‌است: "در ایجاد بنیادهای اجتماعی، نیروهای انسانی که‌ تا کنون در خدمت استثمار همه‌جانبه‌ خارجی بودند،

..... رقصی چنین میانه میدانم آرزوست...... برای مادرم که زن بودن را به من آموخت. فه‌رزانه‌ که‌یوانی

..... رقصی چنین میانه میدانم آرزوست...... برای مادرم که زن بودن را به من آموخت. فه‌رزانه‌ که‌یوانیامروز هشتم مارس روز جهانی زن است.شاید بعضی بر این گمان باشند که صرف وجود چنین روزی خود گویای داستان است .وجود چنین روزی یعنی ما در جهانی مرد سالار زندگی می کنیم که در آن حقوق مساوی بین این دو جنس وجود ندارد.

روز جهانی زن در ایران. لیلا محمدی (افسر )

روز جهانی زن در ایران. لیلا محمدی (افسر ) هر سال، زنان در سراسر دنيا به پيشواز روز هشتم مارس می روند. همه آماده می شوند تا کوبنده تر از پيش ، خواست رهايی را فرياد زنند ، با شور و شوق به ميدان می آيند تا تجارب جديد، دستآوردهای نوين مبارزاتي،

ما هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم . کویستان فتوحی

ما هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم . کویستان فتوحیآیا در حال حاضر جنبشی به‌ نام جنبش زنان در ایران وجود دارد؟ این پرسش گاهی اوقات ذهن را به‌ خود مشغول می کند که‌ آیا جنبشی به‌ نام جنبش زنان در ایران هست یا آنچه‌ را که‌ در حال حاضر در ایران شاهد هستیم

سه‌موج فیمینیسم و شاخه‌های آن. حلیمە رسولی

سه‌موج فیمینیسم و شاخه‌های آن. حلیمە رسولیفیمینیسم نظریه‌ا‌ی است که‌ با آن نایکسانی و بی عدالتی هایی که‌در پی تضاد جنسی به‌ وجود آمده‌آند مقابله‌ می کند. به‌ منظور بحث از فیمینیزم نخست لازم است اشاره‌ای مختصر به‌ وضیعت اقتصادی و سیاسی

اهمیت زبان مادری در گفتگو با دکتر سمین صبری

اهمیت زبان مادری در گفتگو با دکتر سمین صبریبه مناسبت 21 فوریه روز جهانی زبان مادری سیمین صبری درمصاحبه اختصاصی با "اویان نیوز" : عدم آموزش به زبان مادری موجب بحران هویتی، افسردگی و نفرت از ملیت می شود.

Jnan le youtube f